Historia

Wieś Załuczne jest położona na zboczach Beskidu. To położenie pozwala obserwować całość panoramy Tatr oraz kilku niższych pasm górskich. Jest to jednak miejscowość typowo rolnicza, nie odkryta przez większe grono turystów, chociaż trzeba nadmienić, że wieś ta ma dłuższą historię od bardzo popularne obecnie Zakopanego. Nie jest ona prezentowana w katalogach turystycznych a opracowania historyczne nie traktują tej miejscowości należycie. Książką która szerzej rozwija historią miejscowości jest książka napisana przez Krzysztofa Szymusiaka-Nowakowskiego „Zapomniane Podhale. Czterysta lat wsi: Dział, Odrowąż, Pieniążkowice, Załuczne”.

Obszar moich badań ograniczyłem do okresu między rokiem 1770 – 1914. W roku 1770 teren powiatu Nowotarskiego zostaje włączony do Węgier i odłączony od Rzeczpospolitej Polskiej. Datą graniczną tejże pracy z niewielkimi wyjątkami staje się roku 1914 – jest to początek walk, które doprowadziły do odzyskania niepodległości.

Nazwa Podhale pojawiła się dopiero w połowie XIX wieku, lecz nie określała ona ściśle jakiegoś obszaru geograficznego. Pojęcie Podhala zmieniało się dość często a obecny kształt ustalił się dopiero po zakończeniu II wojny światowej. W tym rozdziale zostały także zarysowane granice wsi Załuczne. Pierwsze wzmianki o miejscowości Załuczne pojawiają się w roku 1604. Wieś powstała samorzutnie przez osadników z okolicznych wsi, którzy na tym obszarze wypasali bydło. Pochodzenie nazwy miejscowości możemy tłumaczyć charakterystycznym przebiegiem drogi ciągnącej się po łuku, biegnącej z Odrowąża do Piekielnika znajdującego w ten czas się już po stronie Węgierskiej, na Orawie. W legendzie mówi się o łucznikach, przebywających po stronie Węgierskiej. Praktycznie od początku powstania wsi pełniła ona funkcje obronną – nadgraniczne Polsko – Węgierskie. Od początku XIX w. gromada posługuje się pieczęcią z herbem. Pieczęć owalna o wymiarach 29 x 35 mm. W otoku napis ***SIGILLUM*GROMADI*ZALUCZNEGO. W polu pieczętnym baszta z bramą i dwoma chorągwiami po obu stronach. Pieczęć została wyciśnięta na dokumencie z 28 grudnia 1828 roku. Baszta symbolizuje, że wieś pełni rolę graniczną, obecnie jest używany herb z basztą i dwiema flagami Polskimi.

Herb wsi Załuczne