OSP

OSP ZAŁUCZNE

Rok powstania OSP: 1929

Liczba członków:około 40 osoby

Lata 70-80

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie miejscowości działa Ochotnicza Straż Pożarna, założona w 1929 roku. Jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostka posiada remizę wyposażoną w niezbędny sprzęt oraz własny wóz bojowy.  Mercedes ufundowany w latach dziewięćdziesiątych przez obecnego mieszkańca Niemiec podchodzącego z Załucznego. Od roku 2014  OSP Załuczne  dysponuje Fiatem Ducato przekazanym z OSP Czarny Dunajec

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. W chwili obecnej OSP Załuczne zrzesza około 40 czynnych członków, wliczając w to młodzieżówkę.

Samochody

Lekki gaśniczy Mercedes 409

Skład Zarządu na lata 2016 – 2020
Prezes Stanisław Stopka
Naczelnik Edward Lenart
Z-ca Naczelnika Grzegorz Babicz
Skarbnik Krzysztof Błęka
Sekretarz Tomasz Kozielec