bhp_osp

Poniżej załączone zostają materiały szkoleniowe w zakresie BHP

BHP Szkolenie na zajęcia OSP

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu gminy

Zaplecze logistyczne w OSP

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

Sprzęd podręczny straż

Sprzę ochrony dróg oddechowych

Dzałania w tracie powodzi

Gaszenie pożarów

Drabiny w straży

18-Zasady-postepowania-samochody-elektryczne-06-2020

PV procedura

Szkolenie Pierwsza Pomoc ADAM

Pierwsza pomoc przedmedyczna w okresie pandemii.

 

Powielanie, kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystanie w części lub całości w celach komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody. Treści są chronione prawem autorskim wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora lub twórcy.