BHP2

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W ZAKRESIE BHP

Poniżej załączone zostają materiały szkoleniowe w zakresie BHP, po zapoznaniu się z materiałami, proszę o rozwiązanie karty egzaminacyjnej i odesłanie  na adres: adambleka@interia.pl  (w temacie wiadomości proszę wpisanie miejsce pracy).
W razie pytań proszę o kontakt adres: adambleka@interia.pl tel: 787 926 816


Proszę o odesłanie Karty egzaminacyjnej (testu).

Szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurwych i inne

Szkolenie Pierwsza Pomoc ADAM

Szkolenie PPM

Pierwsza pomoc przedmedyczna w okresie pandemii.

Zasady

Zagrozenia

Wybrane regulacje prawne

Podstawowe zasady bhp

Karta egzaminacyjna 10 pytań